Przejdź do treści
Strona główna » 17.05.2017 Konferencja w Warszawie

17.05.2017 Konferencja w Warszawie

17 maja  2017 mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Konferencji  w Warszawie otwierającej konsultacje społeczne dotyczące zmian  ustaw wdrażających  program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za  życiem”. Miejscem spotkania był budynek Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Organizatorami Konferencji byli: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Caritas Polska.

W czasie konferencji głos zabierali: Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ks. dyr . Marian Subocz– Dyrektor Caritas Polska, Krzysztof Michałkiewicz  – Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w MRPiPS, Mirosław Przewoźnik  – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych  w MRPiPS, Katarzyna Klimiuk  – Zastępca Dyrektora Departamentu  Funduszy w MRPiPS, dr hab. Dobroniega Trawkowska  – (profesor UAM w Poznaniu), Laura Jurga,  Agnieszka Suszko, Kazimierz Nowicki, Magdalena Szostakowska,  Mariola Racław, Agnieszka Szczurek.

Na konferencji poruszono sprawy dotyczące;

  • Osób z niepełnosprawnością na drodze do samodzielności
  • Dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie
  • „Systemu stargardzkiego” wsparcia osób z niepełnosprawnością , doświadczenia mieszkalnictwa chronionego.
  • Mieszkalnictwa chronionego
  • Wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych na rynku  pracy
  • Opieki wytchnieniowej.

ŚDS reprezentowały trzy uczestniczki zajęć, kierownik i  opiekun.  Oprócz udziału w konferencji zwiedziliśmy autokarem Warszawę i zjedliśmy pyszne lody w Iławie.

Skip to content