Misja

Celem głównym działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębicy jest działanie na rzecz nabywania i podtrzymywania samodzielności i zaradności w zakresie czynności dnia codziennego uczestników, ich integracji ze środowiskiem oraz funkcjonowania w życiu społecznym.

W związku z tym proponujemy uczestnikom zajęć:

1. Treningi funkcjonowania w życiu codziennym –

  • trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
  • trening nauki higieny,
  • trening kulinarny,
  • trening umiejętności praktycznych,
  • trening gospodarowania własnymi środkami itd.

2. Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów –

  • kształtowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi,
  • motywowanie do zachowań akceptowalnych przez otoczenie,
  • trening umiejętności radzenia sobie w urzędach, środkach komunikacji miejskiej czy w instytucjach kultury itd.

3. Treningi umiejętności spędzania wolnego czasu –

  • rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi,
  • rozwijanie zainteresowań internetem,
  • udział w spotkaniach towarzyskich,
  • udział w spotkaniach kulturalnych,
  • twórczość rękodzielnicza itp.

4. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

5. Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

6. Terapię ruchową –

  • zajęcia sportowe,
  • zajęcia turystyczne – wycieczki, rajdy,
  • zajęcia rekreacyjne,
  • rehabilitację

7. Ciepły posiłek.

8. Poradnictwo psychologiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *