Przejdź do treści
Strona główna » Ruszył nabór propozycji projektów i zadań do Budżetu Obywatelskiego Dębicy na 2020 r.

Ruszył nabór propozycji projektów i zadań do Budżetu Obywatelskiego Dębicy na 2020 r.

Ruszył nabór propozycji projektów i zadań do Budżetu Obywatelskiego Dębicy na 2020 r.

Od 1 do 31 maja mieszkańcy Dębicy mogą składać propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. Propozycje zadań do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Dębicy.

Na zadania Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. przeznaczono kwotę w wysokości 1200 000 zł. Projekt zadania do budżetu obywatelskiego należy złożyć na odpowiednim formularzu dostępnym m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz w wersji papierowej w sekretariacie burmistrza Miasta Dębicy. Formularze można składać osobiście w sekretariacie burmistrza, listownie wysyłając na adres Urzędu Miejskiego oraz przez Internet pod adresem: https://budzetobywatelskidebicy.pl/.

Niezbędne jest także poparcie zgłoszonego projektu przez co najmniej 15 mieszkańców. Taką listę
z podpisami należy dołączyć do zgłaszanego projektu. Każdy z mieszkańców może poprzeć tylko jedno zadanie zgłaszane do budżetu obywatelskiego. W przypadku projektów zadań zgłaszanych przez Radę Osiedla lista poparcia nie jest wymagana.

Proponowane zadanie powinno obejmować budowę, modernizację lub remont infrastruktury.

Propozycje powinny należeć do katalogu zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506).

Konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego będą trwać od 1 maja do 30 września 2019 r. w tym czasie będą podejmowane działania zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • od 1 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. – zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań do budżetu obywatelskiego
 • od 2 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r. – weryfikacja zgłoszonych propozycji mieszkańców przez wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego oraz komisję ds. budżetu obywatelskiego
 • od 23 sierpnia 2019 r. – ogłoszenie listy zweryfikowanych projektów zadań
 • od 13 września 2019 r. – ogłoszenie listy projektów zadań do głosowania
 • od 16 września 2019 r. do 23 września 2019 r. – głosowanie
 • do 30 września 2019 r. – ogłoszenie wyników
 • formularz zgloszenia
 • ogloszenie budzet obywatelski-
 • lista poparcia
 • uchwala
 • zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
Skip to content